Organize Sanayi Bölgemiz alanı dahilinde 1997 yılından beri faaliyette bulunan S.S. İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetimi, bünyesindeki Sanayici ortaklarına her türlü altyapı, yol ve üst yapı dahilinde hizmetleri sunmuştur.

Kooperatif Yönetiminin öncülüğü ve başvurusu doğrultusunda; İlgili Sanayi alanının hak etmiş olduğu değer ve prestiji elde edebilmesi, sanayi işletmelerinin birbirleriyle işbirliği ve uyum içinde üretim yapmaları, verimliliğin sağlanması, ulaştırma, elektrik, su, kanalizasyon ve sosyal tesisler gibi ortak altyapı hizmetleri ile ortak arıtma tesislerinin sağlıklı, ucuz, güvenilir bir şekilde devlet gözetiminde ve kendi organlarınca yönetilmesinin sağlanması ve OSB’lere tanınan teşvik ve imkânlardan faydalanılması amacıyla 4562 sayılı OSB kanununa eklenen Geçici 13.Madde gereğince çıkartılan, OSB Uygulama Yönetmeliğinin Islah OSB’leri düzenleyen Geçici 3.Maddesi uyarınca Islah OSB başvurusu yapılmıştır.

İlgili mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti Kocaeli Valimiz başkanlığında kurulan Islah Komisyon Heyeti marifetiyle yapılmış, gerekli ıslah şartlarının da belirtildiği komisyon kararları T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirilmiştir.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygunluğu ile önce 354 Sicil No ile Kocaeli KOBİ Islah Organize Sanayi Bölgesi olarak tüzel kişiliği tescil edilmiş, ardından ıslah şartlarının yerine getirilmesi ile birlikte 09/06/2020 tarihi itibariyle Bakan oluru ile “Islah” ibaresi kaldırılarak Kocaeli KOBİ Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğimiz, tescil edilmiş ve faaliyetlerine başlamıştır.